مستندات ارتقا به رتبه عالی معاون امور بهداشتی و رئیس مرکزبهداشت

مستندات ارتقا به رتبه عالی معاون امور  بهداشتی و رئیس مرکزبهداشت در این نظام محیطی ترین واحد بهداشتی خانه بهداشت است . منظور از سهولت دسترسی جغرافیایی این است که در هیچ وضعیت اقلیمی فاصله دورترین نقطه تحت پوشش هر خانه بهداشت از روستای محل استقرار آن خانه بهداشت نباید از یک ساعت پیاده روی بیشتر باشد . معیار دیگر سهولت دسترسی جغرافیایی، استقرار واحدها در مسیر طبیعی حرکت مردم محل است . عواملی نظیر تعداد و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

ارتقا رتبه دبیر فیزیک متوسطه

ارتقا رتبه دبیر فیزیک متوسطه   امروزه با توجه به تحول عظیمی که در آموزش فیزیک در دنیا ایجاد گشته متاسفانه هنوز در مدارس ایران از روش های سنتی استفاده می شود .روشهایی که معلم محور است و دانش آموز گریز .در این مقاله روشهای درگیر سازی دانش آموزان با فیزیک مورد بررسی قرار گرفته است و کاربرد رایانه و   ict    در آموزش فیزیک مورد کنکاش واقع شده و چند نمونه از کاربرد نرم افزارها و شبکه در آموزش فیزیک مطرح گشته اس ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

ارتقارتبه دبیر تعلیمات اجتماعی ابتدائی

ارتقارتبه دبیر تعلیمات اجتماعی ابتدائی تعـریف اعتـماد به نفـس اعتماد به نفس واقعی هیچ گونه ارتباطی با آن چه در زندگی بیرون شما اتفاق می افتد، ندارد. اعتماد به نفس واقعی زاییده شغل شما نیست. اعتماد به نفس راستین نتیجه باور قلبی و درونی شما به توانایی ها و قابلیت هایتان است. این باور که هر کاری را بخواهید می توانید انجام دهید. اعتماد به نفس واقعی همواره از درون خود شما تولید می شود نه از بیرونتان. اعتماد به نفس واقعی زاییده تعهد که هر آ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

ارتقا رتبه دبیر ادبیات دوره راهنمایی

ارتقا رتبه دبیر ادبیات دوره راهنمایی مباحثی درباره ادبیات راهنمایی نکاتی که در تدریس درس ادبیات، باید مدّ نظر داشت: با توجه به طراحی شیوه های جدید آموزشی، استفاده از روش های مشارکتی و فعّال تدریس، امری ضروری است. به تعداد دانش آموزان، روش تدریس وجود دارد. در تمام روش های تدریس مشارکتی و فعّال دانش آموزان را سوار قایقی کرده ایم ؛ آن ها باید پارو بزنند و معّلم راهنمایی کند. سعی کنیم دانش آموزان را با مطالب درس، درگیر کنیم ؛ درست ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان
تعداد صفحه(1):

محبوبترین محصولات