مستندات ارتقارتبه عالی کارشناس امورحقوقي دانشگاه علوم پزشكي

مستندات ارتقارتبه عالی کارشناس امورحقوقي  دانشگاه علوم پزشكي کارشناس حقوقی درمان تحت نظارت کلی مدیردرمان استان انجام وظیفه نموده و اهم وظایف آن بدین شرح می باشد :  شرح وظایف کارشناس حقوقی درمان : ١ . بررسی و طرح دعوی حقوقی و جزایی سازمان(بخش درمان) علیه اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع قضایی و دفاع از دعاوی مذکور و پاسخگویی به دعاوی اشخاص علیه سازمان در سطح استان به منظور دفاع از حقوق و منافع سازمان و پیگیری بر جریان پرونده ها تا صدور حکم قطعی ٢ . ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

مستندات ارتقارتبه عالی کارشناس ساختمان دانشگاه علوم پزشكي

مستندات ارتقارتبه عالی کارشناس ساختمان دانشگاه علوم پزشكي هدف از این رشته تربیت نیروهای متخصصی است که بتوانند در پروژه‌های مختلف عمرانی در زمینه‌های ساختمان‌سازی، راه‌سازی، پل‌سازی، برج‌سازی، سازه‌ها و بناهای آبی، جمع‌آوری و دفع فاضلاب و غیره مسوولیت طراحی، محاسبه، اجرا و نظارت بر اجرا را بر عهده گیرند. مهندسی عمران از جمله رشته‌هایی است که بیانگر کاربرد علم در ایجاد سازندگی و عمران است. یعنی هرچیزی که به آباد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

مستندات ارتقارتبه عالی کارشناس برق دانشگاه علوم پزشكي

مستندات ارتقارتبه عالی کارشناس برق دانشگاه علوم پزشكي مهندسی برق یکی از مشاغل مهم و کلیدی صنعت برق و مخابرات به شمار می رود. انرژی یکی از مهم ترین سرمایه های هر کشور به حساب می آید. در میان آنها نیز انرژی برق از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا جایی که میزان تولید و مصرف آن در بخش تولید از  شاخص های رشد اقتصادی کشورها محسوب می شود . داشتن تحصیلات دانشگاهی و آکادمیک از الزامات ورود به شغل مهندسی برق می باشد. در کشور ما گرایش های تخصصی مختلفی برای ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

مستندات ارتقا رتبه عالي متخصص عفوني دانشگاه علوم پزشكي

مستندات ارتقا رتبه عالي  متخصص عفوني دانشگاه علوم پزشكي به ندرت اتفاق می‌افتد که میکروارگانیسم‌هایی که روزانه با افراد سالم تماس پیدا می‌کنند باعث بیماری شوند. اغلب آنها در طی چند ساعت توسط مکانیزمی غیر اختصاصی شناسایی و نابود می‌شوند. تنها در صورتی که ارگانیزم عفونی ، بتواند این خط را بشکند، پاسخ ایمنی اختصاصی به راه می‌افتد. این پاسخ ایمنی ، بلافاصله بعد از وقوع عفونت وارد عمل می‌شود، اما ایمنی پایداری را ایجاد نمی‌ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

مستندات ارتقا رتبه كارشناس امور آموزشي دانشجويان

مستندات ارتقا رتبه كارشناس امور آموزشي دانشجويان پیشرفت و بالندگی هر کشور به انسان‌های آن کشور بستگی دارد و نیروی انسانی کارامد و با دانش است که یک جامعه را بالنده و پیشرفته می‌گرداند. تحقق توسعه، نیازمند پرورش نیروی انسانی باکیفیت و باصلاحیت است و پیشرفت همه‌جانبه بدون داشتن انسان‌هایی فرهیخته و متدمن ممکن نیست. فرایند آموزش و به‌سازی از فعالیتهای ضروری و پیگیر برای تطبیق نیروی انسانی با شرایط متغیر سازمان و محیط می&zw ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

مستندات ارتقا رتبه کارشناس مسئول آزمایشگاه

مستندات ارتقا رتبه کارشناس مسئول آزمایشگاه در اساطیر کهن ایران باستان، تشخیص و درمان را به جمشید یکی از پادشاهان سلسله داستانی ایران نسبت داده اند. در داستان های ملی ایران نیز به جمشید به عنوان یکی از پادشاهان پیشدادی اشاره شده و در اوستا آمده است که جمشید نخستین کسی است که اهورا مزدا دین خود را به او سپرد. بنابر اشعار حکیم ابوالقاسم فردوسی، جمشید پاشاه پیشدادی، داروهای معطر و گیاهی راساخت، پزشکی و درمان مردم را منظم کرد، بیماری ها را تشخی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

مستندات ارتقا رتبه کارشناس اموزش بهداشت

مستندات ارتقا رتبه کارشناس اموزش بهداشت يكي از محورهاي ارزيابي سلامتي جوامع مختلف، سلامت اجتماعي آن جامعه است. سلامت اجتماعي نقش مهمي در تضمين پويايي و كارآمدي هر جامعه ايفاء مي كند ازآنجا که دانشگاههامنشا تحولات جامعه درعرصه های مختلف بوده است بدیهی است باتوجه به اهمیت رشته های بهداشتی و موفقیت درهرکاری ورسیدن به هدف نیازمند نوعی نگرش مثبت و دانستن نگرش دانشجویان نسبت به این رشته و ازاهمیت ویژه ای برخوردار هستند.       ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

مستندات ارتقا به رتبه عالی کارشناس گروه تغذیه جامعه

مستندات ارتقا به رتبه عالی کارشناس گروه تغذیه جامعه برای نظام ارائه مراقبت های اولیه بهداشتی کشور (نظام PHC ) اصول، سطوح و اجزایی تعریف شد. اصول آن شامل مشارکت جامعه، همکاری بین بخشی، عدالت اجتماعی و تکنولوژی مناسب می باشد و سطوح آن شامل سطح اول (خانه های بهداشت و پایگاه های بهداشت) و سطح دوم (مراکز بهداشتی درمانی روستائی و شهری) و سطح سوم (بیمارستان عمومی و بیمارستان تخصصی) می باشد. برای دریافت مراقبت های اولیه بهداشتی مردم باید خدمات اولیه را از ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

مستندات ارتقا به رتبه عالی تکنسین اتاق عمل (هوشبری)

مستندات ارتقا به رتبه عالی تکنسین اتاق عمل (هوشبری) هدف تربیت افراد کارآمدی است که بتوانند در گروههای سه یا چهارنفره به عنوان دستیار یک متخصص بیهوشی، در یک بخش هوشبری انجام وظیفه کنند. درسهای این رشته به صورت نظری، علمی و کارآموزی می باشد. دانش آموختگان هوشبری توانایی شناسایی دستگاههای اندازه گیری گازهای خون و سایر وسایل آزمایشگاهی مربوط به رشته بیهوشی و تنظیم و کاربرد آنها، شناسایی دستگاههای مختلف بیهوشی در اتاق عمل، بیهوش کردن بیمار زیر نظر متخصص ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان
تعداد صفحه(3):

محبوبترین محصولات